Kayısıda eskimemiş alım satım yeri arayışı

Dünya sarıerik ayraç değerini elinde bulunduran ve Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi’hangi sahip olan Malatya’da “Kayısıda İnovatif Çalışmalar ve Kullanılmamış Muamele Arayışı” toplantısı düzenlenerek, kayısısının mevcut durumuna ve geleceğine ilişik projeler ve çalışmalar üzerinde duruldu.

“Üniversite-Doğruluk Kesim Buluşması” çerçevesinde Malatya Tecim Borsası (MTB), İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi işbirliğinde Kayısı İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Ticaret Borsası karı sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, kayısının eklenmiş değeri faziletkâr bire bir ürüne dönüşümü üzere yapılan çalışmalar ile kısa, ılımlı ve tafsilatlı vadede neler yapılması gerektiği tartışıldı.

MTB Başkanı Ramazan Özcan’ın moderatörlüğünü üstlendiği toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Ekincilik ve Kırsal Kalkınmayı Tutma Kurumu İl Koordinatörü Misyon Tunç, ve Fırat Kalkınma Ajansı Umumi Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Tecim ve Uran Odası, Kayısı Araştırı Enstitüsü kurumlarının yöneticileri, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Durmaz, Pir Sanatlar ve Dizayn Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, İnönü Üniversitesi Öğretim üyeleri; Prof. Dr. Yiğit Çatı, Prof. Dr. Ahmet Garaz ve Prof. Dr. Hüseyin Altay, Prof. Dr. Burhan Ateş, Doç. Dr. Hasan Topbaş, Doç. Dr. Sibel Uluata, Doç. Dr. Entelektüel Denizköpüğü, Doç. Dr. İncilay Gökbulut, Dr. Öğr. Üyesi Fazlı Ercan ile Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meze Murat Asılı ile ihracatçı firmaların temsilcileri katıldı.

MTB Başkanı Ramazan Özcan’ın selamlama ve küşat konuşmasıyla başlayan toplantıda kayısıya ilişik çalışmalarda üniversite ve devir işbirliğinin önemi vurgulandı.

Darülfünun ve fasıl işbirliği koordinasyonunun sağlanması üzere teori ile uygulamanın ayrımsız araya geldiği belirtildi. Malatya’da ekincilik ve tarım ürünleri, hele kayısıyla ilişkin sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yapılması amacıyla eş akılla oluşturulan bütüncül politikalara ihtiyaç olduğu tabir edildi. İstişare toplantısında kayısı üretimi, kayısının yıpranmamış ürünlere dönüşümü, pazarlanma süreçlerinde darülfünun ile kayısı sektörünün işbirliği yapmasının önemi vurgulandı.

Toplantıda, üniversite tedris üyeleri, gelgel yöneticileri ve ortaklık temsilcileri sırasıyla küçümseme aldı. Dünya kayısı bellik değerini elinde bulunduran ve Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi’hangi cemaat olan Malatya’da tarihî süreçte sarıerik üretimi ve yetiştiriciliğinin hareket sürecinin ne yönde şekillendiği ve kayısıya ait ne çalışmaların yapıldığı tartışıldı. Proses içerisinde kayısının istihsal ve istihlak miktarlarında cesim dalgalanmaların olduğu ve bu durumun üreticinin ve şehrin ekonomisini etkilediği belirtildi.

Kayısının sadece hesaplı benzeri üs namına değerlendirilmemesi gerektiğine, kayısının marka değerinin yükseltilmesi adına ekleme değeri efdal aynı eser kendisine im yelpazesinin çeşitlendirilmesi gerekliliğine, sınai aynı im haline gelmesinin önemi ve kayısının toplumsal ve kültürel yönüne ilişik çalışmalarla birlikte tanıtım faaliyetleriyle desteklenmesi ihtiyacına yönelik vurgular yapıldı. Bu açıdan hele kayısının kayırıcı sağlığı üzerindeki faziletli faydalarına ait yapılan bilimsel çalışmaların topluma anlatılarak, bilinirlik düzeyinin artırılmasına ilgi çekildi.

Kayısının üretimden tüketim sürecine kadar olan yolculuğunda; kâm, ihtiyaç, yeryüzü, ambalajlama ve pazarlama durumları üstünde duruldu. Kayısının toptan iklim değişikliğinden nasıl etkilendiği, üretim ve istihlak sürecini etkileyebilecek beklenen krizlere müteveccih ne önlemlerin geliştirildiği tartışıldı.

Malatya kayısısının bulunan durumuna ve geleceğine ilgili projeler ve çalışmalar üzerinde duruldu. Paydaşların kayısıya ilişik yapmış olduğu çalışmalar ile katkılarının ele alındığı toplantının sonunda istifham-yanıt bölümüyle akademisyenler ve şirket temsilcileri karşılıklı düşün alışverişinde bulundu.

Toplantının böylelikle “Üniversite-Hakiki Çağ Buluşmaları” toplantısında ele alınan konuların ayrıntılı bire bir şekilde değişik başlıklar altında uzun benzeri şekilde ele alınması için kalp toplantıları yapılması kararlaştırıldı. – MALATYA

Share: