Bilecik Ilişki Selen-Sen Üyeleri Kontratlı Personele Kadro Verilmesi İçin Toplanan İmzaları Bakanlığa Gönderdi

GÖKAY ŞİMŞEK

Kontak Haber-Sen Bilecik İl Temsilciliği marifetiyle kontratlı personellere ekip verilmesi üzere toplanan imzalar Mesai ve Sosyal Asayiş Bakanlığı’na gönderildi.

Bağlantı Bilgi-Sen İl Temsilcisi Şen Türkmen, Bilecik PTT Başmüdürlüğü uğrunda yaptığı açıklamada, PTT’de görev özne İHS’li ve TRT’de fariza özne ÖHT’li personellerin kadroya alınması üzere imza topladıklarını söyledi. Toplanan imzaların Türkiye genelinde el zamanlı yerine Iş ve Toplumsal Asayiş Bakanlığı’na gönderileceğini nâkil Türkmen, kontratlı personeller kadroya alınana kadar mücadelelerine devam edeceklerini anlatım etti.

Türkmen, “Benzeri hareket yerinde benzeri işi yaptıkları halde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabiatıyla personel ile aralarında esas ücretleri, hisse senedi güvenceleri, Toplumsal Asayiş hakları, görevde yücelme ve şan değişikliği şartları bakımından farklar bulunmakta bu durum iş barışını, kurumsal aidiyeti zedelemektedir” dedi.

Share: