Baro Başkanı Aktürk: “Yıpranmamış adli sene, hepimiz amacıyla adaletli ayrımsız sene olsun”

Erzincan Barosu Başkanı Yoksulluk Aktürk adli sene başlangıcı zımnında açıklamada bulunarak, “Yıpranmamış adli yıl, hepimiz üzere adaletli benzeri yıl olsun” dedi.

Aktürk açıklamasında, “2022-2023 adli yılını hüküm bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, ahbaplık devleti ve avukatlık mesleğinin bundan sonra strüktürel bire bir ağıl gelmiş sorunlarına dayalı kaygılarla karşılıyoruz. Zira adli yıl, mesleğimize ve avukatlara yapılan saldırıların cevvaliyet kesmeden devam ettiği, parçalanmamış yanlışlığına rağmen kurulan numaralı baroların eşitsiz şekilde desteklendiği, doğruluk ihlallerinin, kadın cinayetlerinin ve yavru istismarının inanılmaz boyutlara ulaştığı, yoksulluğun derinleştiği bire bir iklimde başlamaktadır. 6-7 Haziran 2022 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği yönetiminin, baro başkanlarının ve genel kurul delegelerinin ortak imzasıyla yayınlanan deklarasyonda bile dile getirilen kronikleşen sorunlarımızın çözümüne dair geçtiğimiz adli yıl içerisinde yegâne benzeri etap de atılmamıştır. Toplumda ve uluslararası alanda anbean kaybolan yargıya güveni nail olmak için konkre adımlar atılması baroların ve avukatların bıkmadan, usanmadan tekrarladığı bildirme cesim taleplerdendir. Bu sene aramıza yaklaşık 20 bin bakir meslektaşımız henüz katıldı. beher meslektaşımızın varlığıyla savunmaya değer kattığını biliyoruz.”

170 bine ulaşan avukat sayısının emeğin kıymetinin bilinmediği tıpkısı düzlem oluşturduğunu gördüklerini kaydeden Aktürk, “Zaman açtığımız adli yılı kapatırken sayımız 200 bine dayanmış olacaktır. Hukuk fakültesi ve avukat sayısının değil, eğitim bilimi kalitesinin ve avukatlık mesleğinin saygınlığının artacağı aynı adli yıl istiyoruz. Avukat sayısı artarken, hareket alanları daraltılmakta ve mesleksel faaliyetlerin önüne sürekli engeller çıkarılmaktadır. Alternatif çözüm yolları adı altında arabuluculuk ve uzlaştırmacılık kadar yargı dışı alanlar genişletilirken, dezavantajlı grupların avukata ve adalete erişimi engellenmektedir. Hasar danışmanlık şirketi denilen eskimemiş bir kabil gelişim takipçiliği yöntemiyle yurttaşların adalet kayıplarına etken olunmakta ve bununla etkili şekilde savaşım edilmemektedir. Meğerse bizler, yurttaşların haklarını korumak için görevimizi yaparken, kışkırtılan vukufsuzluk ve şiddetin sonucu adına müvekkillerimizle ve türel uyuşmazlığın konusuyla özdeşleştirildiğimiz amacıyla sorgulanıyor, yargılanıyor, saldırıya uğruyor ve hatta öldürülüyoruz. Zatî verilerin korunması adı altında, yargının kurucu unsurlarından olan hür savunmanın faaliyeti, dolayısıyla silahların eşitliği ilkesi ve adaletli yargılanma hakkı engellenmektedir. Mesleksel hayatiyet alanlarımızın korunduğu, genişletildiği ve güçlendirildiği ayrımsız adli sene istiyoruz. Stajyer avukatların, kamu avukatlarının, özürlü avukatların, dinç avukatların, zor avukatların sorunlarının çözümü konusunda somut önerilerimiz göz ardı edilmekte, stajın içeriği boşaltılmakta ve niteliksizleştirilmektedir. Adalete erişimin genişlik muhteşem araçlarından, millî ve arsıulusal düzenlemelerin ve yükümlülüklerimizin gereği olarak verilen kamusal nitelikteki CMK mecburi müdafiilik hizmeti karşılığında, Anayasa’daki yük yasağını ihlal edecek kadar düşük ödemeler yapılmakta ve fedakarlık bütün avukatlardan beklenmektedir. Götürüm sınırlarını zorlayan CMK ücretlerinin Avukatlık Asgari Ecir Tarifesi’yle (AAÜT) eşitlendiği, AAÜT’nin ülkemiz kazançlı koşullarına ve mesleğimizin saygınlığına uygun ağıl getirildiği, emeğin türe ettiği karşılığı gördüğü, stajyer avukatlara kamu kaynaklarıyla bindi sağlandığı, amme avukatlarının insan haklarının tanındığı, sakat avukatların faaliyetlerini ayrımcılığa uğramadan sürdürebildikleri, emekli avukatların âdem onuruna yerinde tıpkısı mahiye aldığı aynı adli yıl istiyoruz. Avukatlar, mesleksel faaliyetlerinde yaşadıkları rastgele çeşit zorluğa karşın, adaletli yargılanma hakkının tesisi amacıyla çabalama gösterirken, doğruluk ettikleri Adli Müzaheret ve CMK ödemelerini eskiden alamamakta, buna rağmen kazanç, Rabıt-Kur, ön kesinti ve benzeri masraflarını evvelden vermek zorunda kalmaktadırlar. Avukatlık hizmetlerinden alınan KDV oranlarının indirildiği, CMK ve Adli Arkalama hizmetlerinde KDV’nin sıfırlandığı, erkin çalışan avukatların minimal ücrete büyüklüğünde olan gelirlerine algı muafiyetinin sağlandığı, tıpkısı almanak güre girişimci Bağ-Kur primi muafiyetinin üç yıla çıkarıldığı ayrımsız adli sene istiyoruz. Vatandaşların kendilerini güvende hissettikleri ülkeleri diğerlerinden ayıran sunma esas faktör, mutlak ve nötr ayrımsız yargının varlığıdır.Adaletin teminatı özgür ve etkisiz hâkimiyet, adaletli yargılanma hakkının teminatı ise bağımsız milletvekili savunmadır. Hukukun üstünlüğünün sağlandığı, doğruluk ve özgürlüklerin emanet geçtiği, dizge için adil bire bir adli yıl istiyoruz. Avukatlık mesleğinin sorunlarını, soy muhatabı olan Türkiye Barolar Birliği ve Barolarla istişare ederek çözmek hesabına, uyarılarımıza rağmen çoklu baro uygulamasında görüldüğü üzere zat politik ajandaları ekseninde derinleştiren anlayışın hal iradesine cemaat olmadığının farkındayız. Avukatlar üzere nazik aciliyet yapılanma eden konular karşı bulutsuz, kesin, gerçekçi ve konkre tıpkısı şekilde ortaya koyduğumuz çözüm tekliflerine karşın, şu temel büyüklüğünde taleplerimizin karşılanmasına yönelik sunma kıtipiyoz aynı aşama bile atılmamıştır. Barolar ve avukatlar arasında ayrıştırma ve ötekileştirme gayreti namına asıl sorunların çözümüne odaklanıldığı tıpkısı adli yıl istiyoruz. Adli yılın başında car ediyoruz; Avukatların adil yargılamanın ayrılmaz parçası olduğunu, avukatlara müteveccih herhangi bir tip sınırlamanın özünde yurttaşın hak arama özgürlüğüne ve savunma hakkına getirildiğini, yargının fiyat süjeleri arasında ayrımcı ayrımsız yaklaşıma bağımlı tutulmasının kabul edilemeyeceğini, yargının şeffaflaşması, hak kontrol özgürlüğünün sağlanması ve adil yargılanma hakkının tesisi amacıyla avukatların önündeki tüm kısıtlamaların kaldırılmasının zorunluluk olduğunu benzeri posta elan hatırlatarak, mesleğimizin sorunlarının çözümü, hukukun üstünlüğünün ve hâkimiyet bağımsızlığının sağlanmasına müteveccih somut adımların tıpkısı an evvel atılmaması halinde anayasal demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağımıza dayalı irademizin arkasında ayrımsız kararlılıkla durduğumuzu siyasi erk, resmi merciler, meslektaşlarımız ile kamuoyunun bilgisine sunarız. Mesleki el birliği ve birliğimizden kaynaklanan birleştirme gücümüzle yurttaşlarımızın yüreğinde canlandırdığımız türe umudunun solmasına müsaade vermeyeceğiz.

Yeni adli yılda bile; Ülkemize, milletimize, hukukun üstünlüğüne, adil yargılanma hakkına, hüküm bağımsızlığına, koca haklarına ve defans hakkına sonuna büyüklüğünde ehil çıkacağız. Şiddet ve meslektaşlarımızın sorunlarının çözülmesi amacıyla durmaksızın çalışacağız. Kullanılmamış adli yılın, sorunların çözümü yönünde hararetli adımların atıldığı tıpkı dolaşma olmasını istiyoruz. Eskimemiş adli yılın, hepimiz amacıyla adaletli tıpkısı yıl olmasını diliyoruz. Eskimemiş adli yılın, ülkemiz ve milletimiz amacıyla kılıklı olmasını diliyor; türel güvenliğe, aceleci, adil, etkisiz bire bir yargıya kurgu olmasını istek ediyoruz. Adaletin tesisi amacıyla fedakarca görev eden yargının asli müessis unsuru olan kızıl meslektaşlarım özellikle gelmek için, bilgili ve savcılarımız ile cümle hâkimiyet çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz. Görevi başında ya birlikte görevi cihetiyle şehit sakıt olanlar özellikle gelmek amacıyla hayatlarını kaybetmiş kül mahkeme kararı mensuplarını rahmetle anıyoruz.” ifadelerine kayran verdi. – ERZİNCAN

Share: